7.00 + Zofia Sadowska
9.00 + Barbara Białecka
9.00 + Adela Zwyrzykowska (23 greg.)
18.00 + R-ce Sabina i Stanisław Falkowscy
18.00 + Stanisław Istal

Kategorie: