7.00 + Zygmunt Błaszczyk – int. od sąsiadów z klatki
9.00 + Elżbieta Grabowska
9.00 + Adela Zwyrzykowska (24 greg.)
18.00 + R-ce Halina (14 r. śm.) i Andrzej Bojanowscy, brat Jerzy(13 r. śm.) oraz brat Marek Bojanowski
18.00 + Roman i Jan Sadowscy

Kategorie: