7.00 + Krystyna Lorenc
9.00 + Jadwiga Ogrodniczak
18.00 + Alina Strzelecka
18.00 + Jan Śliwicki – w rocz. śm.

Kategorie: