7.00 + Marianna Grubska
7.00 + Józef Mroczyński
9.00 + r-ce Hanna i Henryk Adamscy w 4 r. śm.
9.00 + Halina Strzelecka
16.00 Ślub
18.00 + Helena i Stanisław Przybylscy

Kategorie: