7.00 + Elżbieta Dankowska
7.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Moniki i Łukasza w 10 rocz. ślubu
9.00 + r-ce Wiktoria i Jan Sadowscy
18.00 + Józefa, Jan i Franciszek Ludwiccy oraz Jadwiga Jakubiak
18.00 + Janina (22 r. śm.) i Stanisław Wilczak oraz Mateusz i Kamil

Kategorie: