7.00 + Alina Strzelecka
9.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny i Piotra Maciejewskich z okazji 8 r. ślubu
18.00 + Wiesław Krzysik
18.00 + Marcin Meller
18.00 + Halina Strzelecka

Kategorie: