7.00 + Barbara Białecka
7.00 + Henryk Dobrowolski
9.00 + Eugeniusz Grabowski
18.00 W intencji członków Koła Żywego Różańca z Bledzewa
18.00 Natalia i Czesław (20 r. śm.) Stępkowscy

Kategorie: