7.00 + Hanna Domańska
9.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Grzegorz Tuzinkiewicz (10 r. śm.)
18.00 + Adam Paweł Kozłowski (4 r. śm.)

Kategorie: