7.00 + Mirosław Wiśniewski
7.00 + Marianna Pesta (1 r. śm.)
9.00 + Leszek Rakowiecki
18.00 + r-ce Stefania i Edward Rochowicz oraz dziadkowie Skolmowscy i Rochowicz

Kategorie: