7.00 + Stanisław Istal
9.00 + Mateusz Rutkowski
18.00 + bracia Jan i Józef oraz Irena Smorzewscy
18.00 + Kazimierz Redecki (13 r. śm.)

Kategorie: