7:00 + Wacława Olendrzyńska
7:00 + Zbigniew Fras
9:00 + Zdzisław Melibruda
18:00 + Teresa Porażka (8. r. śm.)
18:00 + Bogdan Okoński (24. gr.)

Kategorie: