7.00 + Marlena Sadowska
9.00 + mąż Wiesław Szczygliński, syn Dariusz Szczygliński oraz r-ce Anna i Aleksander Dudkiewicz
9.00 + r-ce Anna i Michał Morawscy oraz dziadkowie Morawscy
18.00 + Romuald Redecki (25 r. śm.), Jadwiga Redecka, Kazimierz i Helena Olszewscy oraz dziadkowie Rycharscy
18.00 + Piotr Marcinkowski (15 r. śm.)

Kategorie: