7:00 + Kazimierz Pracki (int. od sąsiadów)
7:00 + Daniela Żłobecka
9:00 + Danuta Rzeszotarska
18:00 + mama Zofia Pietruszka (9. r. śm.), tata Wincenty Goszczyński, ojczym Adam Pietruszka
18:00 + Bogdan Okoński (26. gr.)

Kategorie: