7.00 + Anastazja Malicka
7.00 + Włodzimierz Bartlewski
7.00 + Bogdan Wiśniewski – int. od żony, syna Marka i syna Piotra z r-ną
9.00 + Wiktoria Sadowska – int. im.
18.00 + Adam i Marianna Leśniewscy, Piotr, Sebastian, Pelagia i Jan Leśniewscy orz Ewa i Adam Stawiccy

Kategorie: