7.00 + Kazimiera Morawska
7.00 + Kinga Bednarska
7.00 + Adam Perłowski
9.00 + Bogdan Wiśniewski (pog. 1)
18.00 + Stanisław Maliszewski

Kategorie: