7:00 + Ewa Strześniewska
7:00 + Bronisława Sobczak
9:00 + Stanisław Kordulasiński (8. gr.)
9:00 + Kazimierz Topolewski
18:00 intencja dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Marcina w 30 rocznicę urodzin
18:00 + Zenon Lipiński

Kategorie: