7.00 + Kazimiera Morawska – int. od r-ców synowej
7.00 + Sławomir Tyndorf
7.00 + Adam Gurda
9.00 + Marianna, Stanisław, Jan i Andrzej Stawiscy
18.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (greg. 11)

Kategorie: