7.00 + Zygmunt Michalski
7.00 + Antoni Augustowski
7.00 + Tadeusz Krawczyk
9.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla KŻR z Miłobędzyna oraz za wszystkich mieszkańców Miłobędzyna
18.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (greg. 13)

Kategorie: