7.00 + Kazimiera Morawska
7.00 + Aniela Bieniecka
9.00 + Tadeusz Krawczyk
18.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (greg. 23)

Kategorie: