7.00 + Włodzimierz Bartlewski
7.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (greg. 29)
9.00 + Alicja Kordyzon – int. od sąsiadów z klatki
18.00 + Halina Mikucka

Kategorie: