7:00 + Zdzisław Melibruda
7:00 + Krzysztof Wiśniewski
9:00 + Edmund Laskowski
9:00 + Zofia Ocicka
18:00 + Irena (5. r. śm.) i Władysław Nagiewicz
18:00 + Stanisław Kordulasiński (10. gr.)

Kategorie: