7.00 + Kinga Bednarska
7.00 + Piotr Derewicz (pog. 1)
9.00 + Alicja Kordyzon (int. od emerytowanych nauczycieli SP Nr 3)
18.00 + Teresa Boguszewska (2 r. śm.)

Kategorie: