7.00 + Blandyna Wysińska
7.00 + Cecylia i Stanisław (13 r. śm.) Łuczkowscy
9.00 + mąż Kazimierz Wierzbowski (int. im.)
18.00 + Wacław (18 r. śm.) i Edmund Pączkowscy

Kategorie: