7.00 + Anna Izabela Ozimkiewicz
7.00 + Felicja Domańska (pog. 1)
9.00 + r-ce Halina i Leon Pijankowscy oraz brat Stanisław (28 r. śm. mamy)
18.00 + Edward Iwiński (10 r. śm.)

Kategorie: