7.00 + Stefania Kamińska
7.00 + Krystyna Lorenc (1 r. śm.)
9.00 + r-ce Wiktoria i Jan Sadowscy
18.00 + Janina Brzezińska (3 r. śm.)

Kategorie: