7.00 + Romuald Ligowski (pog. 1)
7.00 + Witold Paciuszkiewicz (pog. 1)
9.00 + Bogdan Wiśniewski
18.00 + Władysław (31 r. śm.) i Irena Nagiewicz

Kategorie: