7.00 + Kinga Bednarska
7.00 + Tadeusz Krawczyk
9.00 + Edyta Sypniewska
18.00 + Wiesław Konieczkowski (3 r. śm.)

Kategorie: