7.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (int. od r-ny Kapustów z Tarnowa)
7.00 + Jerzy Mańkowski (6 r. śm.)
9.00 + Jadwiga Dejnecka (8 r. śm.), Stanisława i Franciszek Kalman oraz Czesław i Czesława Dejneccy
17.30 PUSTYNIA SERCA PROWADZONA PRZEZ KSIĘDZA ADAMA KOWALSKIEGO
18.00 + Anna Dobrosielska (5 r. śm.), r-ce Dobrosielscy i Zalewscy oraz Jadwiga i Stanisław Aleks

Kategorie: