7.00 + Marzanna Rabazińska
7.00 + Elżbieta Wilczak (pog. 1)
9.00 + Jan Paweł Wierzbicki
17.00 Msza św. w int. mieszkańców ul. Wyzwolenia Nr 1 i 2
18.00 Msza św. w int. mieszkańców ul. Wyzwolenia Nr 4 i 6
18.00 + Bogdan Wiśniewski (int. od Stanisława z żoną i r-ną)

Kategorie: