7.00 + Blandyna Wysińska
9.00 + Jan Pierścieniak
17.00 Msza św. w int. mieszkańców ul. Jana Pawła II Nr 6
18.00 Msza św. w int. mieszkańców ul. Jana Pawła II Nr 8

18.00 + Alojzy i Krzysztof (2 r. śm.) Umyszkiewicz
18.00 + r-ce Zofia i Adam Smorzewscy (w rocz. śm. mamy)

Kategorie: