7.00 + Bogdan Różański (int. od mieszkańców bloku Armii Krajowej 3 c)
9.00 + Jan Paweł Wierzbicki
17.00 ul. Piastowska (domy jednorodzinne), ul. Jana Pawła II (domy jednorodzinne), ul. Polna, ul. Jana Pawła II nr 25, 27, 38.
18.00 ul. Jana Pawła nr. 29, 29a, 31, 40, 42

18.00 + Włodzimierz Duchnowski
18.00 + Karol Maćkowski (15 r. śm.), Jarosław Wolski, Krzysztof Wawrzyński oraz Krzysztof Kwiatkowski

Kategorie: