7.00 + Witold Paciuszkiewicz
7.00 + Marek Skowroński (int. od pracowników SP w Bledzewie)
9.00 + Mieczysław Bednarski
18.00 + Romana Joniak (pog. 1)

Kategorie: