7.00 + Felicja Domańska (int. od r-ny Strzałków)
7.00 + Stanisław Rogowski (18 r. śm.)
9.00 + r-ce Maria (12 r. śm.) i Wincenty Trojanowscy
18.00 + Mirosław Zgliński (pog. 1)

Kategorie: