7.00 + Bożena Puszcz
9.00 + Wiesław Sułkowski
18.00 + Waldemar Gumiński (int. im.)
18.00 W int. Koła Żywego Różańca Św. Faustyny z Sierpca

Kategorie: