7.00 + Janina Bytner (pog. 1/1)
9.00 + Jadwiga i Czesław Skibińscy
18.00 + rodzeństwo Eulalia, Artur i Jan Nagiewicz
18.00 + Stanisław Wasilewski (int. im.)

Kategorie: