7:00 + Daniela Ciesielka
9:00 + Kazimierz Pracki
9:00 + Maria Zdunowska
18:00 + Zdzisław Dumowski
18:00 + Stanisław Kordulasiński (25. gr.)
18:00 + r-ce Różańscy, r-na Wojciechowskich

Kategorie: