7:00 + Marianna Świderska
7:00 + Jan Jagodziński
7:00 + Eugenia Korcz (1pog.)
9:00 + Grażyna Barańska (9. gr.)
9:00 + Barbara Szymańska
18:00 + Kazimierz Pracki

Kategorie: