7:00 + Maria Zdunowska (int. od Ewy i Stanisława z Nowego Sącza)
7:00 + Stanisława Okońska, Stanisław Okoński
7:00 + Grażyna Barańska (16. gr.)
9:00 + Marianna i Stanisław Domeradzcy
9:00 + Zdzisław Wochowski
18:00 + bracia Józef i Jan, bratowa Irena Smorzewscy

Kategorie: