7:00 + Grażyna Barańska (21. gr.)
7:00 + Zofia Ocicka
9:00 + Waldemar Gumiński
9:00 + Eugenia Korcz
18:00 + Janusz Żołnowski (im., 6. r. śm.) i Dariusz Szczygliński (7. r. śm.)
18:00 + Jan Zarzycki (40. r. śm.) i zm. z r-ny Zarzyckich

Kategorie: