7:00 + Grażyna Barańska (27. gr.)
7:00 + Eugenia Korcz
9:00 + Zdzisław Dumowski
9:00 + Czesław Kowalczyk (2. r. śm.)
18:00 + Stanisław i Alicja Rzepeccy
18:00 + Zdzisław Melibruda

Kategorie: