7:00 + Dariusz Chyżyński
7:00 + Damazy Wawrzyński (9. r. śm.) i r-ce Wernik
9:00 + Grażyna Barańska (29. gr.)
9:00 + Kazimierz Zieliński (1. pog.)
18:00 + Wacław Sadowski (14. r. śm.), Anna, Bolesław Sadowscy, Zenobia i Henryk Sztal
18:00 + Barbara (18. r. śm.) i Bogdan (14. r. śm.) Obczyńscy

Kategorie: