7:00 + Agnieszka Kuminkiewicz
7:00 + Krystyna Kolczyńska
7:00 + Irena Piątkowska (1. pog.)
9:00 + Marianna, Stanisław, Jan i Andrzej Stawiscy
18:00 + Tadeusz Jóźwiak
18:00 Intencja dziękczynna za kapłanów z prośbą o świętość ich życia

Kategorie: