7:00 + Wanda Muszyńska
9:00 + Roman i Zofia Czachorowscy
11:00 + Czesław Kowalczyk
15:15 + Włodzimierz Jażdżewski (int. od teściowej)
16:30 + Eugenia Korcz
18:00 + Katarzyna Kazimierczak

Kategorie: