7:00 + Dariusz Chyżyński (int. od r-ny Janusza i Anny Franczyk)
7:00 + Stanisława Koper
7:00 + Danuta Piaskowska
9:00 + Wiesława Rynkowska (1. pog.)
9:00 + Lidia Peszyńska (1. pog.)

Kategorie: