7:00 + Włodzimierz Jażdżewski (int. od firmy „Anika”)
7:00 + Jerzy Cichocki
7:00 + Bożena Kwiatkowska (1. pog.)
9:00 + r-ce Maria i Kazimierz Grabowscy
9:00 + Jan Cejmański

Kategorie: