7:00 + Jarosław Jaskowski
7:00 + Romualda Białaszewska
7:00 + Grzegorz Dymek
7:00 + Maciej Szadkowski
9:00 + Maria Czermińska (1 pog.)

Kategorie: