9:00 + Waldemar Gumiński
9:00 + Tadeusz Piaciuszkiewicz (50. r. śm.), Teresa i Antoni Paciuszkiewicz, Czesława Olendrzyńska
17:00 Ślub
18:00 Ślub
19:00 Ślub

Kategorie: