7.00 + r-ce Eleonora i Alojzy Morawscy
8.00 + r-ce Józef i Janina Kłos – w 3 r. śm. taty
9.30 Dziękczynna Rycerzy Jana Pawła II
9.30 + r-ce Eleonora i Władysław Wiśniewscy, bracia Zygmunt, Władysław, Stanisław i ich żony oraz siostry Irena, Henryka, Teresa i ich mężowie
11.00 + Kazimierz (4 r. śm.) i Adam (3 r. śm) Pytelewscy oraz r-ce Edmund i Helena Gapińscy
12.30 W int. parafian
16.00 + Elżbieta Przybyłowska-Suska – int. od stowarzyszenia SN
18.00 + Mirosław Ryniecki oraz r-ce Genowefa i Feliks Rynieccy

Kategorie: