7.00 + Zenon Kisielewski
8.00 + r-ce Emma i Julian Ostrowscy (22 r. śm. taty) oraz brat Wiktor Ostrowski i stryj Wiktor Ostrowski
9.30 + Maria i Władysław Adamscy (im. Marii)
11.00 + r-ce Jadwiga (18 r. śm.) i Hipolit Maklakiewicz
12.30 Msza Św. za Ojczyznę w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego – int. od NSZZ Solidarność
16.00 + Stanisław Okoński
18.00 + Marianna i Władysław Kosiorek, bracia Stefan, Karol, Tadeusz i Edward (38 r. śm. mamy)

Kategorie: