7.00 + Zofia Jankowska (5 r. śm.), r-ce Czachorowscy, Anna I Eugeniusz Jankowscy oraz Jarosław
8.00 + r-na Hołubickich i Rychlików
9.30 + Zbigniew Perkowski (6 r. śm.), r-ce Jadwiga i Stanisław oraz brat Wiesław
11.00 + Marta, Aleksander i Jan Malanowscy
12.30 W int. parafian
16.00 + Daniel i Marianna Miłeccy w rocz. śm. Daniela oraz r-ce Kucharczyk
16.00 + Karolina i Maciej Krajewscy (greg. 3)
18.00 + Jadwiga (11 r. śm.) i Ryszard Domeradzcy

Kategorie: